tło strony


Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą nazwy konta poczty elektronicznej monki@um.pl prosimy o kierowanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Mońkach na adres sekretariat@um-monki.pl

Urząd Miejski w Mońkachinformacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Rozkład jazdy PKP
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Aktualności

Zagłosuj na Mońki w czwartej edycji Turnieju Miast

avatar Wesprzyj swoje miasto i pomóż mu wygrać kampanię promocyjną w Zumi i Onet! Wejdź na stronę Turnieju Miast i oddaj swój głos. Od 10 października do 7 listopada 2016 roku miasta powiatowe ścigają się o tytuł "Najpopularniejszego miasta w Polsce". Zapowiada się mocna rywalizacja!

więcej

Opublikowano:17:40:38 26.10.2016 r.

OGŁOSZENIE

avatar Burmistrza Moniek z dnia 25 października 2016r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki.

więcej

Opublikowano:21:55:09 25.10.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 253/16 BURMISTRZA MONIEK

avatar z dnia 25 października 2016r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki.

więcej

Opublikowano:21:44:43 25.10.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 249/16 BURMISTRZA MONIEK

avatar z dnia 17 października 2016r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

więcej

Opublikowano:16:00:10 17.10.2016 r.

Badania mammograficzne

avatar W ramach lokalnych akcji profilaktycznych samorządy mają możliwość organizacji badań dla swoich mieszkańców. Jednym z obecnie funkcjonujących jest Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Badania w ramach tego Programu są bezpłatne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

więcej

Opublikowano:17:56:02 26.10.2016 r.

ZAPROSZENIE

avatar
Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza 5-6 listopada br. na 57 Wszechnicę Biebrzańską.

więcej

Opublikowano:22:46:58 25.10.2016 r.

KOMUNIKAT

avatar Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach przypomina wszystkim korzystającym ze świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o obowiązku niezwłocznego powiadomienia tutejszego Ośrodka o każdej zmianie sytuacji rodziny, a w szczególności o uzyskaniu dochodu w związku z:

więcej

Opublikowano:22:29:26 25.10.2016 r.

50 lat razem!

avatar
24 pary z terenu gminy Mońki obchodziły w niedzielę, 23 października jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadawany jest corocznie osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Ustanowiony został w 1960 r.

więcej

Opublikowano:20:01:38 24.10.2016 r.

UWAGA!!!

avatar

więcej

Opublikowano:22:27:47 21.10.2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej w gminnych placówkach oświatowych

avatar

więcej

Opublikowano:21:00:07 20.10.2016 r.

Spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty - 13 października 2016r.

avatar

więcej

Opublikowano:20:45:52 20.10.2016 r.

„Zapobieganie zakażeniom HCV”

avatar
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, rozpoczął kolejną edycję bezpłatnych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników usług pozamedycznych (fryzjerów, kosmetyczek, tatuażystów) w ramach projektu pt. „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

więcej

Opublikowano:20:29:56 19.10.2016 r.

DODATKOWA INWENTARYZACJA POGŁOWIA DZIKÓW

avatar

więcej

Opublikowano:20:19:02 19.10.2016 r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MOŃKI

avatar Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 tekst jednolity) - gmina jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków jak również ewidencjonowania nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

więcej

Opublikowano:17:25:45 18.10.2016 r.

INFORMACJA

avatar
„Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce” to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny skierowany do organizacji pozarządowych dotyczący perspektywy finansowej 2014-2020.

więcej

Opublikowano:15:53:18 17.10.2016 r.

Wiejska Liga Piłki Nożnej - Przytulanka 2016

avatar
Wiejska Liga Piłki Nożnej to kolejna inicjatywa aktywizująca sportowo mieszkańców Gminy Mońki. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli członkowie stowarzyszenia Orzeł Przytulanka na czele z prezesem Panem Kazimierzem Gromem.

więcej

Opublikowano:21:09:48 13.10.2016 r.