tło strony
informacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Aktualności

OSTRZEŻENIE

avatar
Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt.

więcej

Opublikowano:17:55:10 06.07.2015 r.

4 lipca 2015 - Piknik 50-lecia Moniek

avatar

więcej

Opublikowano:11:59:16 06.07.2015 r.

INFORMACJA

avatarBurmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogloszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, został wywieszony w dniu 02 lipca 2015r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej.

więcej

Opublikowano:10:28:28 03.07.2015 r.

Zawody Strzeleckie

avatar
W środę, 1 lipca zostały rozegrane Zawody Strzeleckie o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Do udziału w zawodach zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa podlaskiego, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz komendanci powiatowi i miejscy Policji naszego garnizonu. Imprezę zorganizowano przy wsparciu Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

więcej

Opublikowano:19:58:26 02.07.2015 r.

„Akademia Seniora”

avatar
29 czerwca odbyło się ostanie w tym roku szkolnym spotkanie Monieckiego Uniwersytetu III Wieku. Tym razem spotkaliśmy się ze specjalistką z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku i przedstawicielką Narodowego Banku Polskiego, obecni byli również przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji .

więcej

Opublikowano:11:45:56 02.07.2015 r.