Jak przetrwać upały?
pekao

Kolejne inwestycje drogowe zatwierdzone do realizacji

avatar Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji sześć zadań polegających na rozpoczęciu bądź kontynuacji prac przygotowawczych dla odcinków dróg ekspresowych: S16, S17, S19 (Via Carpatia). S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina, S12 Piaski - Dorohusk oraz obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Łączny koszt prac przygotowawczych to niemal 77 mln zł.

więcej

Opublikowano:2018-08-09 17:21:50

ZAPROSZENIE

avatar Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 13 sierpnia 2018 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17.

więcej

Opublikowano:2018-08-09 17:18:38

Regranting. Rusza drugi nabór wniosków „W różnorodności siła!” 2018

avatar Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego. Operatorem regrantingu jest stowarzyszenie 9dwunastych.

więcej

Opublikowano:2018-08-09 10:05:40

OGŁOSZENIE

avatar Zwracamy się z prośbą o pomoc dla mieszkanki Moniek, Anny Lulkiewicz. Przeżyła ona katastrofę śmigłowca w Kirgistanie, ale jest sparaliżowana. Aby dać Annie szansę powrotu do zdrowia trzeba przetransportować ją do kraju i zapewnić specjalistyczną opiekę oraz rehabilitację, co wiąże się z bardzo dużymi kosztami.

więcej

Opublikowano:2018-08-08 17:53:57

Ojcowie Niepodległości

avatar Od 7 sierpnia można oglądać w Mońkach wystawę plenerową pt. „Ojcowie Niepodległości”. Wystawę usytuowano w centrum miasta, przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy Al. Niepodległości. Oficjalne otwarcie nastąpiło właśnie w środowe południe. Organizatoramisą Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela
i Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.

więcej

Opublikowano:2018-08-08 08:22:08

Zapraszamy do składania wniosków

avatar Stowarzyszenie 9dwunastych zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego. Operatorem regrantingu jest stowarzyszenie 9dwunastych.

więcej

Opublikowano:2018-08-08 07:04:50

INFORMACJA

avatar Partnerski program zintegrowany „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowany w ramach działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przyznaje wsparcie w formie tzw. „bonu na szkolenie” skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) i języków obcych

więcej

Opublikowano:2018-08-08 06:54:00

Oferta pracy

avatar Stanowisko: PALACZ c.o.

Uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji kotłów c.o. ważne na sezon grzewczy 2018/2019

Zmianowość: ruch ciągły

Miejsce pracy: kompleksy wojskowe OSOWIEC

więcej

Opublikowano:2018-08-08 06:48:38

RODO
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki