OGŁOSZENIE

avatar WÓJT GMINY JASIONÓWKA
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego składniku majątku ruchomego będącego własnością Gminy Jasionówka:
1. Samochód pożarniczy marki Star Typ 244
2. Samochód pożarniczy Star Typ A26
3. Kuchnia polowa
4. Sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań

więcej

Opublikowano:2015-03-03 16:25:03

Bezpieczeństwo chemikaliów a twoja firma

avatar
Zasady produkcji i stosowania chemikaliów w Unii Europejskiej opracowano dla zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw i społeczeństwa dotyczących bezpieczniejszych chemikaliów. Rozporządzenie REACH ustanawia nowy system zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami, którego celem jest też wspieranie konkurencyjności i innowacji przez ich rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń.

więcej

Opublikowano:2015-03-03 11:24:06

Masz racje - wspieraj moniecką Fundację!

avatarSzanowni Państwo,
obecnie większość z nas rozlicza się z podatku za ubiegły rok. Poprzez każde zeznanie podatkowe możemy przekazać swój 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Jedną z takich organizacji jest Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Od kilku lat staramy się przekonać wszystkich Państwa do wspierania naszej organizacji a w zamian organizujemy różnego rodzaju akcje, zbiórki pieniędzy, koncerty, kursy, projekty unijne. W tym roku również zwracamy się z tą samą prośbą. Pomóż nam pomagać innym - to hasło którym ciągle się kierujemy.

więcej

Opublikowano:2015-03-02 08:53:23

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU

avatar z dnia 26 lutego 2015 r. o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mońkach zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r.

więcej

Opublikowano:2015-02-27 15:29:45

Nowy schemat postępowania w przypadku uboju świń na własne potrzeby

avatar Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach informuje, z dniem 31 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r., poz. 161). Rozporządzenie wprowadza nowy schemat postępowania w przypadku uboju świń na własne potrzeby w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego.

więcej

Opublikowano:2015-02-25 20:11:00

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki