Biblioteczne spotkania z Latarnikiem i Internetem

avatar
19 marca zakończył się cykl siedmiu spotkań z Latarnikiem Polski Cyfrowej w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Spotkania były wynikiem współpracy Biblioteki Publicznej w Mońkach i Uniwersytetu Trzeciego Wieku i miały formę wykładów z elementami warsztatów komputerowych.

więcej

Opublikowano:2015-03-23 17:48:13

INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego W Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, zostały wywieszone w dniu 23 marca 2015 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

więcej

Opublikowano:2015-03-23 17:43:08

ILE ZAROBIĄ PROSUMENCI ZA WYTWORZONY PRĄD?

avatar
Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródła energii. Ustawa zagwarantuje posiadaczom przydomowych mikroinstalacji odkup „zielonej” energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa.

więcej

Opublikowano:2015-03-23 08:50:23

Wieczór poetycki Katarzyny Citko

avatar
19 marca 2015 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbył się wieczór poetycki Katarzyny Citko pod nazwą „Wiersze oświecone wiarą”.

więcej

Opublikowano:2015-03-20 16:46:42

Spotkanie ze świadkiem historii

avatar
18 marca 2015 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów klasy III „b” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach (wraz z wychowawczynią panią Ewą Konopka) na spotkanie ze świadkiem historii panem Włodzimierzem Zmarzlikiem – mieszkańcem Moniek od 1954 roku.

więcej

Opublikowano:2015-03-18 19:56:11

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki
e-poradniki