ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MONIEK

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

więcej

Opublikowano:2013-09-30 18:12:53

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Programu Polska Wschodnia 2014-2020

avatar
20 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach PO PW 2014-2020.

więcej

Opublikowano:2013-09-30 17:50:41

Nowe wiaty przystankowe

avatar
Gmina Mońki sukcesywnie remontuje zniszczone wiaty przystankowe umiejscowione na swoim terenie.

więcej

Opublikowano:2013-09-30 17:44:00

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach

avatar
Zgodnie z umową zawartą dnia 4 lipca 2013 roku pomiędzy Gminą Mońki reprezentowaną przez Burmistrza Zbigniewa Karwowskiego, a Zarządem Województwa Podlaskiego zostały zakupione 2 komplety ubrań specjalnych typu NOMEX GARDA dla OSP Mońki.

więcej

Opublikowano:2013-09-27 21:07:50

„DBAJ O ZDROWIE I OCHRONĘ ŚRODOWISKA"

avatar
Miło nam poinformować, że firma CEFARM Białystok S.A., w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu i ochronę środowiska naturalnego organizuje kolejną edycję zbiórki leków przeterminowanych.

więcej

Opublikowano:2013-09-25 20:54:57

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki
e-poradniki