«     AKTUALNOŚCI     »

Podlaska Gala Seniora

avatar Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 6 grudnia 2012 roku zorganizował Podlaską Galę Seniora ER 2012, która była okazją do podsumowania działań zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Celem zorganizowania gali była między innymi promocja i uhonorowanie aktywnych Seniorów, działających na rzecz społeczności lokalnej. W Podlaskiej Gali Seniora ER2012 uczestniczyli zarówno laureaci wojewódzkich konkursów jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

Opublikowano:2012-12-10 15:59:27

Wizyta Św. Mikołaja

avatar Niecodzienna wizyta miała miejsce 6 grudnia w monieckich przedszkolach na ul. Głowackiego i Al. Niepodległości. W popularne „Mikołajki” dzieci z obu placówek odwiedził Mikołaj w towarzystwie Burmistrza Zbigniewa Karwowskiego.

Opublikowano:2012-12-10 15:46:08

I N F O R M A C J A

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, w dniu 06 grudnia 2012 r. zostały wywieszone na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości, położonych w Mońkach.

Opublikowano:2012-12-07 16:23:58

„Wieś czy globalna wioska?”

avatar Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy „Wieś czy globalna wioska?” Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności.

Opublikowano:2012-12-05 16:29:35

XXV Sesja Rady Miejskiej

avatar29 listopada odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Mońkach. Sesję poprowadził Przewodniczący Edward Stanisław Klepacki.

Opublikowano:2012-12-03 19:34:27

Kobieca akademia umiejętności księgowych i kadrowych

avatar Serdecznie zapraszamy pracujące Panie powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu monieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym
„Kobieca akademia umiejętności księgowych i kadrowych”.

Opublikowano:2012-12-03 19:24:01

Mapa strony

Inwestycje

Polecamy