Ostrzeżenie

avatar Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 5 mm do 15 mm, lokalnie około 20 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

więcej

Opublikowano: 2019-06-24 19:34:00

«     AKTUALNOŚCI     »

Wielki Czwartek – Dzień Kapłaństwa

avatar W Wielki Czwartek Kościół katolicki rozpoczyna Triduum Paschalne. Chrześcijanie wspominają tego dnia Ostatnią Wieczerzę, na której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa.

Opublikowano:2019-04-19 09:01:09

BURMISTRZ MONIEK

avatar w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY MOŃKI NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA DO 2026”

Opublikowano:2019-04-19 08:56:59

Oficjalne otwarcie stacji LNG

avatar Dziesięciotysięczne Mońki w województwie podlaskim to kolejna miejscowość, która dzięki Polskiej Spółce Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uzyskała dostęp do gazu ziemnego. Na terenie gminy, Spółka wybudowała stację regazyfikacji skroplonego gazu LNG.

Opublikowano:2019-04-17 09:15:10

Działalność Biblioteki Publicznej w Mońkach w roku 2018

Zakupiono 1544 książek, z czego 978 z własnych środków (18807 zł) i 566 z dotacji z BN ( 11000zł). Zakupiono 24 tytuły czasopism, które są dostępne w naszej czytelni. Opracowano 1581 książek. Zanotowano 34 689 wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz i 97 wypożyczenia audiobooków , na miejscu udostępniono 3 393 razy czasopisma lub Internet. Skserowano 60 artykułów, zdigitalizowano 420 zdjęć.

Opublikowano:2019-04-17 06:56:00

XVIII Międzynarodowe Wiosenne Biegi Uliczne

avatar 14. kwietnia nieco ponad 400 osób, w tym kilkanaście z zagranicy rywalizowało w XVIII Międzynarodowych Wiosennych Biegach Ulicznych. Walczono na trasach od 200 metrów do 10 kilometrów. W otwarciu imprezy brali udział Posłowie na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski i Mieczysław Kazimierz Baszko, Wicewojewoda Jan Zabielski, Starosta Powiatu Monieckiego Błażej Buńkowski, Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, Wicestarosta Moniecki Joanna Kitlas oraz dyrektorzy jednostek, radni i sponsorzy.

Opublikowano:2019-04-15 16:02:21

INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, został wywieszony w dniu 11 kwietnia 2019 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości położonej w obrębie wsi Boguszewo, oznaczonej jako działka Nr 344 przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej.

Opublikowano:2019-04-12 21:38:15

Mapa strony

Inwestycje

Polecamy