<<< wstecz

Strajk w oświacie

W dniu 8 kwietnia 2019r. wszystkie szkoły podstawowe i przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki przystąpiły do akcji protestacyjnej nauczycieli. Ogólnie w strajku bierze udział około 90% pracowników. Gimnazjum w Mońkach pracuje normalnie. Dla dzieci, które przybyły do szkół i przedszkola zostały zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Z zajęć tych korzysta w sumie 12 dzieci. Strajk będzie trwał do odwołania.


10 kwietnia, zgodnie z harmonogramem rozpoczęły się egzaminy w monieckim Gimnazjum. Do egzaminów przystąpiło łącznie 111 uczniów.
doc

Opublikowano:2019-04-10 11:48:07