<<< wstecz

OGŁOSZENIE


W związku z wyborami do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r.
Poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej
Termin zgłaszania chętnych do 5 czerwca 2019 r.
pod numerem tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58
lub w siedzibie Urzędu

Warunki uczestnictwa w komisji:
• Członek komisji musi być płatnikiem podatku rolnego
• Aby móc powołać komisję okręgową, skład komisji musi liczyć 5- 7 osób

Opublikowano:2019-05-23 19:29:36