<<< wstecz

I N F O R M A C J A

Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, zostały wywieszone w dniu 21 czerwca 2019 r., na okres 21 dni, do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości:
1. działka Nr 177/3 o pow. 111 m2 we wsi Rybaki - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
2. działka Nr 376/1 o pow. 0,8214 ha przy ul. Kościelnej w Mońkach – do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.

Mońki, 2019-06-21
BURMISTRZ
mgr Zbigniew KarwowskiOpublikowano:2019-06-25 15:41:58