<<< wstecz

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 lipca 2019 r. ( niedziela) odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Głosowanie odbywać się będzie w Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach przy ul. Białostockiej 25 w godzinach 8:00 – 18:00.

Do udziału w wyborach uprawnione są:

- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego,

- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadające w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.


Opublikowano:2019-07-26 16:00:04