<<< wstecz

Boisko blisko...

25 listopada 2008 r. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podpisał umowę prewencyjną z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 24, o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. pn. "BLISKO BOISKO".
Kwota dofinansowania wynosi 100.000,00zł (budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy ulicy Gajowej w Mońkach).


blisko boisko
blisko boisko
blisko boisko


Opublikowano:2008-11-25 13:25:45