<<< wstecz

Nowy parking na Alei Niepodległości


Przy wsparciu Burmistrza Moniek powstaje kolejny parking - na Alei Niepodległości.
Burmistrz Moniek podpisał umowę ze Starostwem Powiatowym w Mońkach na wspólne inwestycje na terenie Gminy Mońki - finansowane wspólnie przez Gminę Mońki i Starostwo Powiatowe.
Gmina Mońki udziela Powiatowi ze swego budżetu na 2008 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł., z przeznaczeniem na remont i przebudowę ulic, chodników i dróg powiatowych w Gminie Mońki.
W ramach tej umowy wykonano remont chodników w ulicach Mickiewicza, Wyzwolenia, Wojska Polskiego i Małynicza. Pozostał do wykonania remont chodnika w ulicy Dworcowej.
W umowie istnieje zapis o wykonaniu dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi Krzeczkowo do granicy Kalinówka Kościelna przez wieś Kropiwnica.
Jak również zapis, że jeżeli środki finansowe nie zostaną wykorzystane w całości na powyższe zadania, Burmistrz proponuje wykonanie chodnika we wsi Hornostaje.


Parking na Alei Niepodległości
Parking na Alei Niepodległości
Parking na Alei Niepodległości
Parking na Alei Niepodległości
Parking na Alei Niepodległości
Parking na Alei Niepodległości
Parking na Alei Niepodległości

Opublikowano:2008-11-27 16:28:39