<<< wstecz

Wniosek w ramach RPO WP

28 listopada 2008 r. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski złożył do Zarządu Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, budowy, modernizacji i remontu sieci wodociągowej i kanalizacji w mieście Mońki - pod nazwą "Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej Aglomeracji Mońki."
Koszty kwalifikowalne - 19.171.460,76 złwniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego
wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego
wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego
wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego
wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego


Opublikowano:2008-11-28 07:58:11