<<< wstecz

XXVIII Sesja


27 listopada 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach.
Po otwarciu obrad i przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej – radni wysłuchali informacji z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki; uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok; określenia stawek w podatku od nieruchomości; określenia stawek w podatku od środków transportowych; obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r.; opłaty targowej; wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mońki umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. - Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej - Program „Blisko - Boisko”; ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 r. oraz wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Po ostatnim punkcie, jakim były pytania i wolne wnioski, zamknięto obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach.


XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach


Opublikowano:2008-11-28 11:23:53