<<< wstecz

Podlaska Gala Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 6 grudnia 2012 roku zorganizował Podlaską Galę Seniora ER 2012, która była okazją do podsumowania działań zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Celem zorganizowania gali była między innymi promocja i uhonorowanie aktywnych Seniorów, działających na rzecz społeczności lokalnej. W Podlaskiej Gali Seniora ER2012 uczestniczyli zarówno laureaci wojewódzkich konkursów jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Na gali uhonorowano laureatów wojewódzkiego konkursu na „Podlaskiego Seniora Roku 2012 – Lidera Na Rzecz Społeczności Lokalnej”. Jednym z laureatów konkursu został mieszkaniec naszej gminy Pan Józef Popowski. Podlaska Gala Seniora ER2012 była objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Laureatowi serdecznie gratulujemy!/źródło/ www.rops-bialystok.pl


doc


Opublikowano:2012-12-10 15:59:27