<<< wstecz

I N F O R M A C J A

Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, został wywieszony w dniu 19 grudnia 2012 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 997/3 i 997/4, przeznaczonej do zamiany.


Mońki, 2012-12-20

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

Opublikowano:2012-12-21 18:04:25