<<< wstecz

Debata Klimatyczna

11 stycznia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyła się debata w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów. Celem projektu jest zaangażowanie polskich powiatów w działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz działania adaptacji do zmian klimatu. Organizatorami spotkania byli Instytut Na Rzecz Ekorozwoju oraz Związek Powiatów Polskich. Debata objęta była patronatem Ministerstwa Środowiska i Starosty Monieckiego.

Debatę otworzyła i przywitała wszystkich zgromadzonych uczestników Joanna Kulikowska Starosta Moniecki. W debacie udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Zbigniew Karwowski Burmistrz Moniek, Marek Stankiewicz Wójt Gminy Krypno, Krzysztof Bagiński Zastępca Burmistrza Knyszyna, przedstawiciele Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciele instytucji publicznych z terenu powiatu monieckiego.

Podczas debaty poruszone zostały najważniejsze kwestie dotyczące wyzwań globalnych, europejskich i krajowych w zakresie ochrony klimatu i produkcji energii. Debatowano o skutkach zmian klimatu, a także o konieczności przeciwdziałania nim. Celem debaty było wypracowanie społecznej strategii rozwoju powiatu, biorącej pod uwagę zmiany klimatyczne i związane z nimi nowe uwarunkowania, w jakich może znaleźć się powiat.

Projekt Dobry Klimat dla Powiatów jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło:www.monki.pl


Opublikowano:2013-01-12 22:49:59