<<< wstecz

Termomodernizacja szkoły

Opracowano audyt energetyczny na termomodernizację budynków Szkoły Nr 2, przy
ul. Konopnickiej. Wyremontowano pomieszczenia szkoły oraz dokonano termomodernizacji budynku. Obecnie do odnowionej szkoły uczęszcza około 200 uczniów.
Całkowity koszt 456 849,73 zł., z Banku Gospodarstwa Krajowego na wniosek BOŚ-u, Urząd Miejski otrzymał premię w wysokości: 72 213,80zł.
Prace wykonał Zakład Murarski Sp. J., Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska z Dąbrowy Białostockiej.Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły
Termomodernizacja szkoły


Opublikowano:2008-12-15 13:52:15