<<< wstecz

XXXI Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek, 29 kwietnia na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyło się posiedzenie XXXI Sesji Rady Miejskiej.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mońki na lata 2011-2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
13. Pytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.Opublikowano:2013-05-02 17:42:32