<<< wstecz

Kolektory słoneczne dofinansuje RPO Województwa Podlaskiego!

avatar

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 156/2249/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. złożony przez Gminę Mońki wniosek o dofinansowanie projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mońki” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został wybrany do dofinansowania. Projekt uzyskał 75,5 pkt. co stanowi 75,5% zajmując jednocześnie 10 miejsce na liście rankingowej. Podpisanie umowy na dofinansowanie przewidziane jest na przełom maja i czerwca.Opublikowano:2013-05-10 16:01:24