Radni Rady Miejskiej w Mońkach

 1. Edward Stanisław Klepacki       – Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Barbara Iwona Iwanicka          – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 3. Leszek Markowski                – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 4. Błażej Buńkowski                     – Radny Rady Miejskiej
 5. Danuta Godlewska                  – Radna Rady Miejskiej
 6. Alojzy Jankowski                  – Radny Rady Miejskiej
 7. Marek Iwanicki                  – Radny Rady Miejskiej
 8. Ryszard Kuć                            – Radny Rady Miejskiej
 9. Sebastian Kulikowski              – Radny Rady Miejskiej
 10. Michał Magnuszewski           – Radny Rady Miejskiej
 11. Antoni Jan Moniuszko             – Radny Rady Miejskiej
 12. Grażyna Piekarska                 – Radna Rady Miejskiej
 13. Halina Skibicka                       – Radna Rady Miejskiej
 14. Edward Tekień                    – Radny Rady Miejskiej
 15. Agnieszka Wędołowska         – Radna Rady Miejskiej
Komisja Rewizyjna:
 1. Błażej Buńkowski - Przewodniczący Komisji
 2. Edward Tekień - członek Komisji
 3. Agnieszka Wędołowska - członek Komisji
 4. Alojzy Jankowski - członek Komisji
 5. Danuta Godlewska - członek Komisji
 6. Grażyna Piekarska - członek Komisji
 7. Michał Magnuszewski - członek Komisji
 8. Sebastian Kulikowski - członek Komisji
Komisja ds. Planowania, Budżetu i Finansów:
 1. Agnieszka Wędołowska - Przewodniczący Komisji
 2. Leszek Markowski - Z-ca Przewodniczącego
 3. Barbara Iwona Iwanicka - członek Komisji
 4. Michał Magnuszewski - członek Komisji
 5. Błażej Buńkowski - członek Komisji
 6. Edward Tekień - członek Komisji
 7. Ryszard Kuć - członek Komisji
 8. Halina Skibicka - członek Komisji
Komisja ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej:
 1. Danuta Godlewska - Przewodniczący Komisji
 2. Sebastian Kulikowski - Z-ca Przewodniczącego
 3. Agnieszka Wędołowska - członek Komisji
 4. Grażyna Piekarska - członek Komisji
 5. Antoni Jan Moniuszko - członek Komisji
 6. Marek Iwanicki - członek Komisji
 7. Ryszard Kuć - członek Komisji
 8. Błażej Buńkowski - członek Komisji
Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego:
 1. Edward Tekień - Przewodniczący Komisji
 2. Ryszard Kuć - Z-ca Przewodniczącego
 3. Antoni Jan Moniuszko - członek Komisji
 4. Halina Skibicka - członek Komisji
 5. Marek Iwanicki - członek Komisji
 6. Alojzy Jankowski - członek Komisji
 7. Sebastian Kulikowski - członek Komisji
 8. Grażyna Piekarska - członek Komisji
Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu:
 1. Michał Magnuszewski - Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Iwona Iwanicka - członek Komisji
 3. Marek Iwanicki - członek Komisji
 4. Halina Skibicka - członek Komisji
 5. Alojzy Jankowski - członek Komisji
 6. Danuta Godlewska - członek Komisji
 7. Antoni Jan Moniuszko - członek Komisji
 8. Leszek Markowski - członek Komisji

Akyualizacja: 06.07.2015r.